Služby – nejen přeprava zásilek

Námořní doprava

Přeprava zásilek prostřednictvím námořní dopravy je nejvhodnější pro veškeré zásilky, kde je prioritou úspora přepravních nákladů a zároveň vaše zboží do cíle nespěchá.

Zajišťujeme přepravu do/ze všech zámořských přístavů a návazný kompletní servis včetně překládky, vystavení transitních dokumentů a následné dopravy do/z vnitrozemí. K tomu doplňkové služby jako je pojištění proti dopravním rizikům, celní služby, skladování atd. S vybranou partnerskou sítí po celém světě pro vás zajistíme „door to door“ servis.

Letecká doprava

Letecká přeprava uspokojí vaše požadavky, potřebujete-li dodat co nejrychleji zásilku do/z vzdálenějšího místa a není-li vaší prioritou cena za dopravu. Letecká doprava se tedy hodí pro spěšné, ale i cenné, citlivé a zkazitelné zboží. Vzhledem k rozmístění a většímu počtu letišť oproti námořním přístavům, je tento způsob přepravy výhodnější zejména v oblastech položených hlouběji ve vnitrozemí nebo jiným způsobem špatně dostupných destinacích.

Vybereme pro vás nejvhodnější letecké společnosti co do přepravní doby i tarifních cen, nebo vám nabídneme k výběru více kombinací těchto dvou faktorů. S vybranou partnerskou sítí po celém světě pro vás zajistíme „door to door“ servis, pokud to připouštějí tamní podmínky. Obstaráme expresní leteckou přepravu z domu do domu.

Nabízíme balík všech služeb a formalit souvisejících s leteckou přepravou.

Kamionová doprava

Zajišťujeme kamionovou přepravu jakkoliv velkých zásilek v exportu i importu po celé Evropě i mimo Evropu (Irán, Turecko, bývalé státy Sovětského svazu). Kamionová přeprava je nejrozšířenější a nejoptimálnější přepravou na kratší vnitrozemské vzdálenosti.

Ostatní služby

  • dopravní pojištění
  • vystavování speciálních dopravních dokladů
  • celní sklady
  • zastupování při celním řízení
  • poradenství pro používání bankovních akreditivů