Kamionová doprava

Kamionová doprava je nejrozšířenější a nejoptimálnější přepravou na kratší vnitrozemské vzdálenosti. Zajišťujeme kamionovou dopravu jakkoliv velkých zásilek v exportu i importu po celé Evropě i mimo Evropu (Irán, Turecko, bývalé státy Sovětského svazu).

Obstaráme pro vás tyto druhy kamionové přepravy:

  • přeprava těžkých, nadměrných a velkoobjemových nákladů (nadrozměrná přeprava) včetně vyřízení povolení, zajištění doprovodů a dalších formalit. S využitím nejmodernější techniky, variabilního vozového parku a v rukou profesionálů je váš náklad v bezpečí a je vždy dodán v pořádku.

kamionová doprava obrázek

  • přeprava celovozových zásilek (vaše zboží vytíží celý kamion, Avii, dodávku…)
  • přeprava sběrných zásilek (například menší paletové, kartonové či jiné zboží, zboží v sudech, v rolích, ve svazcích nebo volně ložené) formou svozů/rozvozů na/z sběrných terminálů
  • vytěžování celovozů formou dokládky (doložíme vaše zboží k jinému do stejné destinace, bez překládky na sběrném terminále, za nižší náklady proti sólové dopravě – je zde nejen výhoda ekonomická, ale zároveň je vytěžování šetrné k životnímu prostředí)
  • kamionová doprava zboží a kontejnerů z/do evropských námořních přístavů. Připluje vám zboží do Hamburgu, Bremerhavenu, Koperu nebo jiného evropského přístavu? Zásilku vám přepravíme do místa určení v Čechách nebo jinde v Evropě kamionem (sběrné zboží) nebo kontejnerovým tahačem (celokontejnerové zásilky) a to včetně odbavení v přístavu. Prodáváte zboží na paritě FOB Hamburg nebo jiný evropský přístav? Zboží vám dopravíme k určené lodi a v přístavu odbavíme k nalodění.
  • přeprava chladícími vozy a vozy s výbavou ADR (pro přepravu nebezpečného zboží)

K tomu nabízíme připojištění nad rámec odpovědnosti kamionového dopravce (ta je omezena částkou 8,33 SDR za jeden kilogram hmotnosti zboží) a vyřízení veškerých celních formalit pro přepravy mimo EU.

Mezinárodní kamionová doprava (přeprava zásilek za úplatu silničním vozidlem) se ve většině případů řídí úmluvou CMR.

Silniční přepravné je účtováno smluvně.