Námořní doprava

Námořní doprava je nejvhodnějším způsobem přepravy pro veškeré zásilky, kde je prioritou úspora přepravních nákladů a zároveň vaše zboží do cíle nespěchá. Pokud máte spěšnou zásilku, je ve většině případů vhodnější zvolit jiný typ přepravy (např. leteckou).

Zajišťujeme přepravu z/do všech zámořských přístavů a návazný kompletní servis včetně překládky, vystavení transitních dokumentů a následné dopravy z/do vnitrozemí. K tomu doplňkové služby jako je pojištění proti dopravním rizikům, celní služby, skladování atd. S vybranou partnerskou sítí po celém světě pro vás zajistíme „door to door“ servis.

Specializujeme se na níže uvedené typy námořních přeprav.

Námořní kontejnerová doprava (FCL = Full Container Load)

je využívána pro větší objemy zboží. Kontejner je naložen a vyložen na riziko a účet jediného odesílatele a pouze jednoho příjemce. V praxi to znamená, že celý kontejner je určený pro jednoho příjemce a odesílatel odpovídá za naložení, zatížení (rozložení zboží v kontejneru), upevnění v kontejneru, za počet kusů, váhu a obsah zásilky. Pro přepravu jsou používány kontejnery ISO řady 1, nejběžněji univerzální neboli standardní kontejnery.

Výhody ISO kontejnerů:

  • riziko ztráty přepravovaného zboží je minimální
  • konstrukce umožňuje snadné plnění a vyprazdňování
  • není nutné překládání zboží (snížení spotřeby energie při překládce, omezení možnosti poškození zboží)
  • konstrukce umožňuje vícenásobné stohování
  • jsou lehce manipulovatelné

Kontejner je plně uzavřený, vodotěsný a také odolný vůči povětrnostním podmínkám. Zboží v námořním kontejneru je po celou dobu trasy, z místa odeslání až k příjemci na místo vykládky, zabezpečeno stejnou plombou. Kontejnery jsou určeny pro mezikontinentální, mezinárodní i vnitrostátní kombinovanou přepravu (námořní, říční, železniční i silniční).

Námořní doprava je vhodná také pro zboží nestandardních rozměrů. Zajišťujeme i přepravu v nestandardních kontejnerech. Např. 45´ kontejnery na objemné zboží, chladící kontejnery na přepravu zboží vyžadujícího termoregulaci, open top kontejnery s plachtou namísto pevné střechy, plato kontejnery nebo kontejnery s čely určené k přepravě nadměrných nákladů. Cena se počítá vždy za kontejner, nebo u nadrozměrných zásilek za další kontejnerová místa, do kterých svým objemem zasahuje.

Při přepravě kontejnerových zásilek se můžete setkat se zkratkou TEU (Twenty-foot Equivalent Unit ) ekvivalent standardizovaných 20-stopých kontejnerů. Tedy 20´ kontejner = 1TEU a 40´ kontejner = 2TEU. Do 20´ kontejneru se vejde na podlahu maximálně 11 europalet (d 120cm x š 80cm).

Rozměry nejpoužívanějších 20 a 40 stopých kontejnerů:

20ft kontejner40ft kontejner
vnitřní rozměry v mm (d x š x v)5 867 x 2 330 x 2 50011 998 x 2 330 x 2 350
nosnost v kg28 00026 000
vlastní hmotnost v kg2 000 – 2 5003 500 – 4 000
ložný objem v m33060-70

Kontejnery různých výrobců se mohou v některých parametrech lišit. Tento přehled je pouze orientační.

Námořní kontejnerová sběrná služba (LCL = Less than Container Load)

je určena pro menší zásilky. Tedy objem zboží není dostatečně velký na to, aby efektivně vyplnil celý kontejner. V takovém případě je kontejner doložen pomocí jiných kusových zásilek. Z důvodu efektivního využití prostoru bude celková cena přepravy rozpočítána na všechny účastníky s tím, že cena se počítá podle objemu, jaký každá zásilka ve sběrném kontejneru zabírá. Přepravu kusových zásilek ve sběrných kontejnerech zajišťujeme ve spolupráci s našimi partnery v přístavech i ve vnitrozemských překladištních terminálech.

Přeprava automobilů po vlastní ose (RO-RO)

na roll-on/roll-off lodích. Je to druh nákladních lodí určený pro přímou nakládku a vykládku zásilek na silničních a železničních podvozcích nebo vozidel, která na loď najíždí (roll-on) a vyjíždí (roll-off) po vlastní ose.